កម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពលើជំនាញទន់(Soft Skill)

កម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពលើជំនាញទន់(Soft Skill)

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

បានរៀបចំកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពលើជំនាញទន់(Soft Skill) ជាមួយសាលា ស៊ូ ស៊ូ នៅថ្ងៃពុធ ៧រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២! ៕

photo 2022 07 20 17 57 42

photo 2022 07 20 17 58 51

photo 2022 07 20 17 57 54

photo 2022 07 20 17 58 03

photo 2022 07 20 17 58 06

photo 2022 07 20 17 58 09

photo 2022 07 20 17 58 11

photo 2022 07 20 17 58 14

photo 2022 07 20 17 58 17

photo 2022 07 20 17 58 19

photo 2022 07 20 17 58 33

 

Related Articles

Information

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

School