ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ យ៉ោក​ សុទ្ធី​ នាយក​ វិទ្យាស្ថាន​ជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស​

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ យ៉ោក​ សុទ្ធី​ នាយក​ វិទ្យាស្ថាន​ជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស​

[powr-rss-feed id="ae10fdee_1661419764"]

ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២​ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ យ៉ោក​ សុទ្ធី

​នាយក​ វិទ្យាស្ថាន​ជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស​ បានអញ្ជេីញជាអធិបតីក្នុងពិធីបេីកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នសមត្ថភាពគ្រូបច្ចេកទេសបន្តផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនី លើជំនាញ Electrical Installation Motor Control & Protection and Smart Relay Programming ក្រោមជំនួយគាំទ្រដោយ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDP)​ នៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប។

300412572 8217427684934051 7479955790789578642 n

300008864 8217427711600715 5016725639875128694 n

299989760 8217428188267334 7919308267392794024 n

299672342 8217427854934034 4661044475179389141 n

299856958 8217428014934018 2859764993528966935 n

300008864 8217427711600715 5016725639875128694 n

299788599 8217428318267321 4900951644877618633 n

300517390 8217428064934013 4762127684431627103 n

Related Articles

Information

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

School