ពិធីតាំងពី​ព័រណ៍​ការងារប្​រឹក្សាតម្​រង់ទិ​សអាជីព(Career Fair)

#ពិធីតាំងពីព័រណ៍ការងារប្រឹក្សាតម្រង់ទិសអាជីព(Career Fair) ​ជាមួយសិស្សានុសិស្សទុតិយភូមិ នៃវិទ្យាល័យ ​ហ៊ុនសែន​ ប្រាសាទបាគង។​
#អង្គការថែរក្សាដើម្បីកម្ពុជា ​(អថដក)​ #CFC ​បានរៀបចំកម្មពីធីតាំងពិព័រណ៍នេះ​គឺដោយផ្តោតលើគោលបំណងដូចជា៖​
១.​សិស្សគ្រប់រូបទទួលបានព័ត៌មាន​ និងចំណេះដឹងថ្មីៗ មានការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបន្តការ​សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ​ ឬសាលាជំនាញបច្ចេកទេស ​និងវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ។
 
photo 2022 07 14 15 42 46
 
២.សិស្សត្រៀមស្វែងរកការងារអាជីពមួយ ដែលតម្រូវទៅនឹងទីផ្សារការងារប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេទៅថ្ងៃអនាគត។
 
photo 2022 07 14 15 44 09
 
៣.សិស្សានុសិស្សមានឱកាសបានជួបប្រឹក្សាជាមួយវាគ្មិនជំនាញ មានបទពិសោធន៍ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈការងារខ្ពស់ និងអ្នកដែលបានទទួលជោគជ័យ។
 
photo 2022 07 14 15 44 47
  
photo 2022 07 14 15 44 06
 
photo 2022 07 14 15 44 34
 
photo 2022 07 14 15 44 23

Related Articles

Information

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

School