ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ យ៉ោក​ សុទ្ធី​ នាយក​ វិទ្យាស្ថាន​ជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស​

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ យ៉ោក​ សុទ្ធី​ នាយក​ វិទ្យាស្ថាន​ជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស​

[powr-rss-feed id="ae10fdee_1661419764"]

ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២​ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ យ៉ោក​ សុទ្ធី

កម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពលើជំនាញទន់(Soft Skill)

កម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពលើជំនាញទន់(Soft Skill)

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

ពិធីតាំងពី​ព័រណ៍​ការងារប្​រឹក្សាតម្​រង់ទិ​សអាជីព(Career Fair)

#ពិធីតាំងពីព័រណ៍ការងារប្រឹក្សាតម្រង់ទិសអាជីព(Career Fair) ​ជាមួយសិស្សានុសិស្សទុតិយភូមិ នៃវិទ្យាល័យ ​ហ៊ុនសែន​ ប្រាសាទបាគង។​

Information

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

School