តើអ្វីជាជំងឺបាត់ការចងចាំ?

តើអ្វីជាជំងឺបាត់ការចងចាំ?

មានមនុស្សមិនតិចគ្នាទេ ដែលធ្លាប់បានឃើញអ្នកជំងឺបាត់ការចងចាំ

អ្វីទៅជាការកោតសរសើរ? មានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរ?

អ្វីទៅជាការកោតសរសើរ? មានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរ?

ការសរសើរគឺជាទម្រង់មួយនៃការសរសើរពីអ្វីមួយ

កំហុស ៥ យ៉ាង អ្នកតែងធ្វើពេលកំណត់គោលដៅជីវិត

កំហុស ៥ យ៉ាង អ្នកតែងធ្វើពេលកំណត់គោលដៅជីវិត

នៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែអាយុច្រើន នោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងជម្រើសផ្សេងៗ ដើម្បីអាចរស់នៅបាន។

សិស្ស និស្សិតIT ពិបាកស្វែងរកសៀវភៅរៀនមែនទេ? វេបសាយនេះអាចជួយបាន!

សិស្សានុសិស្សអាចDownload ដោយសេរី!

ជំនាញបច្ចេកទេសទាំង ៨ ជាតម្រូវការដ៏ធំនាពេលអនាគត មិនអាចខ្វះបាន

ជំនាញបច្ចេកទេសទាំង ៨ ជាតម្រូវការដ៏ធំនាពេលអនាគត មិនអាចខ្វះបាន

ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ជំនាញបច្ចេកទេសនាពេលអនាគត ​នឹងមានប្រយោជន៍​សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​កំពុង​រីកចម្រើន។

ចំណេះដឹងពី Soft Skill និង Hard Skill នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

ចំណេះដឹងពី Soft Skill និង Hard Skill នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

តើ Soft Skill និង​ Hard Skill គឺជាអ្វី?

Hard Skill សំដៅទៅលើជំនាញដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមាន វាចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដូចជា

Information

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

School