វិទ្យាស្ថានបានផ្តល់ចំណេះជំនាញក្រមសីលធ៌មដល់សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិត

បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា
សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស
វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ១ឆ្នាំ
វិញ្ញាបនបត្ររយៈពេលខ្លី

លទ្ធផលសម្រេចបាន

0
សិស្ស និសិ្សតកំពុងសិក្សា
0
អាត្រាសិស្ស និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា
0
អាត្រាសិស្ស និស្សិតមានការងារធ្វើ

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍

01

លក្ខខណ្ឌទី១

មានប័ណ្ឌក្រីក្រ(ក្រ១, ក្រ២, ក្រតែគ្មានប័ណ្ឌ)
02

លក្ខខណ្ឌទី២

មានប័ណ្ឌក្រីក្រ(ក្រ១, ក្រ២, ក្រតែគ្មានប័ណ្ឌ)
03

លក្ខខណ្ឌទី៣

មានប័ណ្ឌក្រីក្រ(ក្រ១, ក្រ២, ក្រតែគ្មានប័ណ្ឌ)
Image

ទីតាំងវិទ្យាស្ថាន

ភូមិ បន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ខាងកើតផ្សារសាមគ្គី ៥០ម៉ែត្រ

គាំទ្រ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

Information

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

Facebook Page

School